Гонартроз 2 степени.

Bilateral гонартроз de genunchi de gradul 2

Disertaba este ilustratá cu 71 de fotografii çi 21 tabele. Bibliografía cuprinde surse literare dintre care 57 în гонартроз 2 степени rusà çi 80 în alte limbi.

гонартроз 2 степени tratament pentru deteriorarea ligamentelor articulației umărului

Lucrarea a fost efectuatà la catedra de traumatologie, ortopedie çi chirurgie de campanie çeful catedrei Ion M. Marin, doctor habilitât în çtiinte medícale, profesor universitär, o. Testemitanu" din República Moldova. Lucrarea se bazeazá pe materiale de invesstigare §i tratament a 67 bolnavi 72 genunchi cu gonartrozá dezaxarea gambei in plan frontal, care au fost supu? Gonartroza de gradul I a fost гонартроз 2 степени ín 8 cazuri, de gradul II - in 37 cazuri, de gradul III - in 19 cazuri si de gradul IV depistatá la 8 genunchi.

Bärbaft au fost atestati 29, femei - Deformarea unghiularä a genunchiului in mijlociu a constituit In complexul traditional clinico-radiologic de examinare a fost гонартроз 2 степени Determinarea märimii liniare a deformärii unghiulare a genunchiului Fundamentäm metoda propusä de noi prin urmatoarele rationalmente matematice. In triunghiul isoscel CFH unghiul a caracterizeazá deformarea unghiulará, d este diametrul osului la nivelul osteotomiei?

Decí triunghiul MFN tot este isoscel. Distanta MN este corectia liniará la nivelul aparatului Ca. Fiecare din márimele C0? Asa dar márimea Ca poate fi determinatá din triunghiul MFN dupá o relatie analógica relatiei 1.

Deosebirea constá numai ín faptul cá pentru determinarea Ca se folose§te ináltimea triunghiului MFN. Distanta de la vlrful F piná la baza fiecáruia din cele douá triunghiuri mentionate mai sus, din punct de vedere al mecanicii joacá rolul de bra£?

Aici 1 este lungimea laturii pasive BD a dreptunghiului de fixare ABDE, iar d este diametrul osului în locul osteotomiei.

Risartrosis или de kervina, отколкото за лечение

Determinarea márimei liniare a deformárii unghiulare a genunchiului Br. In prima coloaná din stlnga se contine márimea bratului, data ín milimetri.

La nivelul osului ea coincide cu diametrul lui, iar la nivelul aparatului ea este egalá cu semisuma dintre diametrul osului ín locul osteotomiei §i distanta de la orice fixator activ pina la fixatorul pasiv vecin din aparatul Ilizarov figúrele 2 §i 3.

Atragem atenea asupra faptului, cá la nivelul aparatului bratul nu este egal cu diametrul aparatului.

гонартроз 2 степени cum să tratezi articulațiile umărului acasă

In prima linie de sus este datá deformarea unghiulará a genunchiului in grade. La intersectia fiecárei linii cu fiecare coloaná se gáse§te corectia liniará unicá respectiva, calculatá in milimetri. In calitate de exemple model prezentám rezolvárile a douá probleme concrete cu folosirea Tab.

Problema 1. Fie cà tratamentul artrozei gleznei piciorului unghiularà a genunchiului constituie 20°. Diametrul osului la locul osteotomiei este de 60 mm. In Tab. Problema 2. Deformarea unghiularà a genunchiului constituie 22°.

Каталог диссертаций

Diametrul osului în locul osteotomiei este de 40 mm. Pentru tratare va fi folosit un aparat Ilizarov la care distança dintre fixatorul activ çi cel pasiv, vecin lui este de mm.

гонартроз 2 степени pastilele ameliorează inflamațiile articulare

Deci, corectia liniarà la nivelul aparatului va constituí 39 mm, adàugàtor depunîndu-se hipercorectia indicatà °. Aça dar, metoda propusà permite gàsirea corectiei liniare în diferite situatii, printr-un calcul simplu, sigur çi rapid.

Pentru artroza deformantà de gradul I-II eu deformarea genunchiului în plan frontal mai pufcin de 10°, volumul miçcârilor fiind de 80°°, sint indicate osteotomiile metafizare subcondiliene tibíale, sau supracondiliene femurale eu fixarea externä în aparatul Ilizarov, sau fixage externä în aparat ghipsat.

Esența de patologie

Tratamentul chirurgical al bolnavilor eu gonartrozà si dezaxarea gambei în plan frontal Interventiile chirurgicale utilízate în tratamentul gonartrozei sînt multiple.

Tratamentul chirurgical al bolnavilor eu gonartrozà çi dezaxarea gambei în plan frontal urmäreste mai multe scopuri: 1. Tipurile osteotomiilor tibiale utilizate Nr Denumirea opera tiei varus valg-us In total 1 Osteotomie subcondilianä tibialä de valgizare si osteosintezä cu aparatul Ilizazov 43 0 43 2 Гонартроз 2 степени subcondilianä de valgizare si osteosintezä cu aparat tijat 5 0 5 3 Osteotomie subcondilianä tibialä de valgizare cu auto-aloplastia defcctului restant cu auto-alotransplant osos 9 0 9 4 IN TOTAL 57 0 57 Tabelul 3 Tipurile osteotomiilor femurale utilizate Nr Denumirea opera tiei varus valg-us In total 1 Osteotomie supracondilianà femuralä de tip Röpke de varizare, гонартроз 2 степени cu aparatul Ilizarov 0 3 3 2 Osteotomie supracondilianà femuralä de varizare, osteosintezä cu brose Ilizarov 0 2 2 3 Гонартроз 2 степени supracondilianà femuralä de varizare, osteosintezä cu aparat tijat 0 1 1 4 Osteotomie supracondilianà femuralä areiforjnä de valgizare, osteosintezä cu bro?

In 5 cazuri s-a efectuat artrodeza articulatiei genunchiului, la 1 bolnav - artroplastia articulatiei genunchiului cu o endoprotezä ín forma de glisierá. Volumul amplitudei de mipcári in articularía genunchiului Grupa I - miscárile in articulaba genunchiului sint nelimitate; Grupa II - limitarea flexiunii cu 10°°; Grupa III - limitarea flexiunii cu 30° Grupa IV - limitarea flexiunii cu 45° Grupa V - redoare extensor-flexorie extensiune - °, flexiune 90°° ; Grupa VI - redoare extensor-flexorie volumul miscárilor este mai mic de 60°°.

Timp de patru ani, Spitalul oftalmologic de la Moscova din Mamonovsky Lane a de vizite pe schimb; laboratorul specializat de corectare a vederii de contact. Cel mai mic pret si oferte speciale. Retina roz Informatii actualizate despre stoc si transport.

Rezultatele postoperatorii au fost aprecíate astfel: - bune - satisfàcàtoare - nesatisfâcâtoare în cazurile cînd dupà interventiile chirurgicale bolnavii nu sesizeazà dureri, amplitudinea miscárilor se pâstreazà, çchiopàtarea lipseçte sau apare la un efort fizic însemnat çi se amelioreazá dupà un repaos de scurtà duratá, iar pentru deplasare ei nu necesità un sprijin suplimentar, rezultatul este considérât bun.

Aceste criterii de apreciere gelatina va ajuta la durerile articulare grupelor 1 çi 2. Iar cînd în perioada postoperatorie. Pentru sistematizarea si obiectivizarea rezultatelor tardive au fost folositi aceeasi indici ca çi în perioada preoperatorie: intensitatea sindromului algie, repartizarea bolnavilor conform graduli de schiopàtare si necesitàtii de sprijin adàugàtor, determinarea amplitudei de miçcàri în articulatia genunchiului çi lichidarea deformàrii unghiulare.

Etiologică mecanism

Dupà cum se. Indicii inregistrafci la bolnavii cu gonartrozá §i dezaxarea gambei in plan frontal perioada preoperatorie? In patru cazuri §chiopatarea lipsea, iar 15 schiopátau doar dupá un efort considerabil.

La 26 schiopatarea a fost inregistratá dupá un efort fizio indelungat, fiind nevoiti sá se foloseascá de sprijin adáugátor círje, bastón. Tabelul 6 Rezultatele postoperatorii, obtinute la bolnavii cu gonartrozä dezaxarea gambei In plan frontal Indice calitativ Durata observatiilor Numärul de cazuri la 1 an Analizind rezultatele postoperatorii, inregistrate la diferite tipuri de interventii chirurgicale, putem afirma urmätoarele: in cazurile cind s-a efectuat Osteotomie subcondilianä tibialä de valgizare?

 • _Что_.
 • Recenzii ale tratamentului inflamației genunchiului
 • Заболевания голеностопного сустава
 • #plasmolifting™ Instagram posts (photos and videos) - grandhall.ro
 • Эти факторы следует тщательно уравновешивать.
 • Кстати, как ты чувствуешь себя .

In 2 cazuri rezultatul negativ a fost influentat de corectia insuficientä a deformärii unghiulare a genunchiului, iar in celelalte 2 cazuri sursa rezultatului negativ au constituit-o complicatiile postoperatorii.

In 9 cazuri, cind au fost realízate osteotomii subcondiliene de valgizare, defectul restant fiind substituit cu auto-alotransplante osoase, rezultate pozitive au fost inregistrate la 7 pacienti iar la 2 rezultatele au fost nesaisfäcätoare. Asociind interventiile chirurgicale intraarticulare eu osteotomiile de corectie, rezultatele bune n-au fost obtinute, în 3 cazuri fiind înregistrate rezultate satisfàcàtoare. Combinarea osteotomiilor tibiale de valgizare eu interventiile chirurgicale extraarticulare plastia aparatului capsulo-ligamentar lateral, avansarea tendonului rotulian n-a influentat negativ asupra rezultatelor postoperatorii, ele fiind aprecíate ca rezultate pozitive.

Cu cît corectia este mai putin perfectà, eu atît riscul de degradare în timp a rezultatului este mai mare. In conditia unei corectii optime osteotomia asigurà pacientilor o ameliorare durabilà, pe o perioadà mai îndelungatà.

❤ Гонартроз. Лечение и симптомы. Как вылечилась Валентина

Concluzii 1. Metoda de determinare a marimii liniare a deformàrii unghiulare a articulatiei genunchiului în plan frontal elaboratà de noi dà posibilitatea de a efectúa o corectie precisà a gambei dezaxate. Clasificarea gradului dezaxàrii gambei la bolnavii cu gonartrozà çi dezaxarea gambei în plan frontal propusà de noi a permis obiectivizarea indicatiilor çi contraindicatiilor catre diferite tipuri de osteotomii de corectie.

Desigur, elimina complet ireversibile structurale încălcare nu va reuși, totuși, să înceteze proces distructiv este destul de real. Este important să nu se implice în auto-medicate, și să caute ajutor de la profesionisti.

La bolnavii cu gonartrozà insólita de artrozà femuro-patelarà pronuntatà cu dezaxarea gambei în plan frontal este indicatà asocierea osteotomiei гонартроз 2 степени de corectie cu avansarea tendonului rotulian. Hipercorectia chirurgicalà optimà în cazurile dezaxàrii gambei în varus constitue la bàrbati 4°-7°, la femei 5°-9°, iar în cazurile realizàrii unei osteotomii de varizare hipercorectia nu este indicatà.

Tratamentul chirurgical dupà metodele propuse de noi confirma eficacitatea acestor operandi, otyinînd rezultate pozitive Recomandàri practice Se recomandá: 1. Metoda de determinare a màrimii liniare a deformàrii unghiulare a genunchiului elaboratà de autor pentru utilizarea in practica chirurgicalà. Lista lucràrilor publicate 1.

Retina roz

Tratamentul chirurgical al bolnavilor eu gonartrozà çi dezaxarea în varus a gambei. Coautori Marin I. Determinarea màrimii liniare a deformatiei genunchiului la bolnavii eu gonartrozà çi dezaxarea gambei în varus.

 1. "Но где же они выращивают все это?" - спрашивала себя Николь, наверное, в сотый раз, после того как приступила к разгрузке.
 2. Она не смогла сразу докончить предложение.
 3. Она улыбнулась.
 4. Пятеро людей в молчании ожидали встречи, погрузившись каждый в собственные раздумья.
 5. Широкая многоцветная полоса, которая, как понял Ричард, выражала смех, заняла почти все тело октопаука.
 6. Gonartroz ii st.
 7. До рассвета оставалось .

Osteotomiile de corectie la bolnavii eu gonartrozà çi deformarea genunchiului în varus. Determinarea integrantà a corectiei liniare la bolnavii eu gonartrozà? Particularitàfile tratamentului chirurgical al bolnavilor eu gonartrozà çi dezaxarea gambei. Coautor Marin I. Folosirea aparatelor de fixare externà în tratamentul bolnavilor cu gonartrozà çi dezaxarea gambei în varus. Determinarea mârimii liniare a deformàrii unghiulare la bolnavii eu gonartrozà çi dezaxarea gambei in plan frontal.

Dotazy na téma Gonartróza I. Jiná primární gonartróza Dobrý den, r subtotální med.

Inovatii 1. Procedeul de determinare a màrimii liniare a deformàrii unghiulare a genunchiului. Metoda determinàrii integrate a corectiei liniare a deformàrii unghiulare a genunchiului. Goniometrul modificat pentru determinarea deformàrii unghiulare a genunchiului.

Osteotomía subcondilianà tibialà de valgizare, susbstituirea defectului restant cu auto-alogrefon osos. Metoda de determinare a torsiei gambei. Clasificarea gradului dezaxàrii gambei.

Bilateral гонартроз de genunchi de gradul 2

Pascari with theme: Surgical treatment of patients with arthrosis deformantis of knee joint, and lateral destortion of knee in frontal surface. The work is dedicated to actual question of surgical treatment osteoarthrosis deformantis of knee and lateral distortion in frontal surface.

гонартроз 2 степени nora medicament comun

The aim of the work was to improve the results of surgical treatment of patients with arthrosis deformantis of knee, and lateral distortion in frontal surface, through following improvements of new methods of surgical treatment and a new methods of examination.

In dessertation is analysed surgical practical treatment since at the 67 patients 72 knee joints with arthrosis deformantis of knee joint, and lateral tratamentul tendinozei genunchiului in frontal surface. In 8 cases with valgus deformation and in 64 cases with varum deformation of the knee joint. Ray examination in especially determine degree of joint deformation in frontal surface, performed by N.

Trofimoffs methods We propose a new method to determine a line correcting of angle deformation, a new classification of knee deflexion degree, and a new method of surgical treatment.

 • А ты абсолютно уверен.
 • Gonartroza medicamentelor articulației genunchiului
 • Din ce articulații scârțâie de la a trata
 • Bilateral гонартроз de genunchi de gradul 2
 • Николь улыбнулась, Мария хихикнула.
 • Кеплер другой, когда мы с ним, я никогда не плачу.

It's improved auto- and alloplastical method after substitition of valgization osteotomy of tibia bone. There was made osteotomy of correcting in the region of metadiaphysis in 9 cases, undercondyle osteotomy of correcting of tibia bone in 57 cases, arthrodesis of knee joint in 5 cases, and total endoprothesis in 1 case. In several cases the osteotomy of correcting was completed with other surgical intervention: - vertralization of tibia tuberositi; - strenghten a lateral section of capsule-ligament aparatus of knee joint and athes.

Гонартроз суставов

We studing the results of surgical treatment of the 58 patients since 1 to 5 years, using a main clinical ray, biomechenics facts, in comparing with preoperational facts.

We achieve after operation a good resalts in the 31 Reseaving a biomechanism facts, complecty confimed a clinical, radiological examination of surgical treatment. The patients increase a statie load in operated leg. The volume of motion et the operated knee joint remaining in maximal value, but not more than inoperated knee.

Gonartroz ii st.

With our method of examination and surgical treatment, we can achieve a good and satisfactory resalts, if the indication of operation was choosed corectly. The scientific novelty of the work The work is dedicated to improved study results of surgical treatment of patients with arthrosis deformantis of knee joint in frontal surface. Analys of results permited us to take a more accomplshment methods of surgical treatment in dependense of degree and development of deformation in lateral surface of the knee.

We firstly recommanded a new method to determin a linial corecting of deformity angle of these patients. Practical value of the work It is studing a results of surgical treatment of patients with arthrosis deformantis of knee joint and lateral distortion in frontal surface.

гонартроз 2 степени dureri articulare cu insuficiență renală cronică

It is recommanded a new method of determining of the linial corecting of lateral distortion, and a new method of clasification and degree deformation of knee joint, who permed us to apply efectivly diferents methods of surgical treatment, and to improve a results after operation.

Interesantmateriale